Obsługa osób fizycznych

 

W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym kancelaria prowadzi sprawy:

|  karne oraz wykroczeń - postępowanie przed prokuraturą i sądami, udział w przesłuchaniach na policji
|  cywilne - realizacja umów, o zapłatę, odszkodowania, wypadki komunikacyjne, obrót nieruchomościami, zniesienia współwłasności, budowlane, wieczysto-księgowe itp.
|  rodzinne i opiekuńcze - rozwody, separacje, alimenty, podział majatku wspólnego, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,władza rodzicielska
|  spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
|  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
|  prawo gospodarcze i handlowe:
|  prawo upadłościowe i naprawcze

 

Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.
|  udzielanie porad prawnych 
|  prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi 
|  sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych 
|  zastępstwo procesowe na rozprawach

 

Zakres pomocy w ramach windykacji obejmuje m.in.:
|  zredagowanie oraz skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności
|  wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego
|  wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego
|  sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego

projekt: Pepperoni Studio | hosting: SWITS