Obsługa podmiotów prawnych

Proponujemy prowadzenie stałej kompleksowej obsługi prawnej

|  reprezentowanie podmiotów gospodarczych w procesach sądowych 
|  windykacja należności 
|  rejestracja podmiotów gospodarczych
|  zmiany statutów / umów spółek prawa handlowego 
|  przekształcanie, likwidacja, post. układowe i upadłościowe 
|  pomoc w negocjowaniu warunków oraz zawieraniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym 
|  opiniowanie / przygotowywanie projektów uchwał wspólników

 

Osobom reprezentującym podmioty gospodarcze oferujemy swój udział w negocjacjach oraz pomoc prawną przy sprzedaży, nabywaniu nieruchomości, jak również przy zawieraniu umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.

projekt: Pepperoni Studio | hosting: SWITS