Usługi

Oferta kancelarii jest skierowana zarówno do osób prawnych jak i do osób fizycznych.

Kancelaria zapewnia podmiotom gospodarczym kompleksową obsługę prawną. Osobom fizycznym zaś dajemy gwarancję przyjaznego i profesjonalnego podejścia do każdej sprawy.

 

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować interesy Państwa na terenie całego kraju.

Oferujemy klientom usługi w zakresie:

|  reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
|  przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
|  sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,
|  udziału w negocjacjach i działaniach przedsądowych.

projekt: Pepperoni Studio | hosting: SWITS